G/F Vildrose

Grundejerforeningens navn er “Grundejerforeningen Vildrose”.

Foreningens formål er at eje fællesarealet del nr. 4 af del af matrikel .nr. 4 Kongens Enghave samt det på parcellen opførte fælleshus og at forestå driften og vedligeholdelsen heraf. Endvidere skal foreningen forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg på medlemmernes ejendomme.

Grundejerforeningen har to medlemmer A/B  Vildrose 1 og A/B Vildrose 2 og er beslutningsdygtig når begge foreninger er til stede. Beslutninger træffes ved enstemmighed.

Generalforsamling

Sydhavnens nyeste oase