Regler for fællesfaciliteter

Her er nogle simple regler for brug af Vildroses fællesfaciliteter. Dette er en samling af hvad der er aftalt på diverse møder startende før vi overtog bebyggelsen.

Vedtaget på GFs bestyrelsesmøde den 29. marts 2011. Opdateret februar 2012.

Kørsel på området

Der bor omkring 50 legende, cyklende, løbende, hoppende børn i Vildrose, så det er super vigtigt at alle altid kører meget forsigtigt. Der kan let gemme sig børn bag hjørner, biler eller blomsterkasser. Kør aldrig over 10 km/t!

Børn og forældre bedes opdrage hinanden til ikke at efterlade legeting i kørebanerne.

Beplantning foran terrasser og i forhaver

Al jord fra terrassekant og ud er fælles og administreres af GF. Beplantning betragtes i princippet også som fælles uanset hvem der har sat det oprindeligt.  GF har dog uddelegeret noget af ansvaret for jorden til beboerne.

Mod midterarealet gælder: Efter aftale med naboen må hver bolig sætte planter/buske/krukker en meter fra terassekant.

Mod gaderne gælder: forhaverne er ikke private (da deres variende størrelse ikke indgår i andelsprisen/huslejen), men i praksis må man gøre hvad man vil, undtagen hegn, stensætninger, kæmpe træer og den slags.

Mod periferien gælder: aftales lokalt i blokken. Tal med dine naboer. Alle skal være enige, hvis der spærres for gennemgang

I det omfang beplantningen forhindrer græsslånning  med stor maskine må de pågældende beboere selv sørge for at holde græsset omkring buskene. Forhaver holdes helt og holdent af beboerne selv.

Parkering

Parkering af biler skal foregå på en af de fire store parkeringspladser, på de gruspladser der findes ved blok 24 og blok 16, eller i båsene på Thomas Koppels Alle.  Der må ikke parkeres på vejene med den glatte asfalt eller foran skurdørene. Der er ingen private p-pladser. Der er kun indrettet en p-plads per hustand. Er der mangel på pladser henvises eventuelle nr. 2 og 3 biler til parkering på Thomas Koppels Alle.

Hunde

Hunde skal føres i snor overalt på Vildroses område. Dette gælder i øvrigt på hele Karens Minde området, især også Børnenes Dyremark. Tag hensyn til at mange børn (og voksne) er utrygge ved hunde, også selvom ejeren måtte synes at den er ‘åhhh så sød og ufarlig’. Måske bliver nogle inde, hvis de kan se en hund på fællesarealet, så luft og leg med hunden på tippen eller i parken. Fællesarealerne er primært til mennesker.

Hundelorte skal selvfølgelig straks samles op af ejerne.

Katte

Katteejere må meget gerne gøre en ekstra indsats for at fjerne kattelorte i og sætte net over sandkasserne.

Fælleshuset

Bookning: Beboere kan booke fælleshuset til private arrangementer, som de selv arrangerer. Bookning foregår ved at skrive sig på kalenderen på siden af køleskabet. 

Er huset ikke booket kan det frit benyttes af alle beboere.

Tal med de nærmeste naboer, hvis du vil holde larmende fest derovre. Herunder aftal et tidspunkt hvor larmen senest hører op.

Oprydning og rengøring: Huset skal efterlades i opryddet og ren stand. Dette gælder selvfølgelig også børn, der har spillet bordtennis eller andet sjovt derovre. Der er pt indkøbt et styk kost og fejebakke til dette. Tag eget udstyr med hvis mere behøves. Forældre bedes hjælpe med at dette overholdes.

Når huset forlades (VIGTIGT): Sluk al lys, lås alle døre, sæt varmen ned på 16 grader. Sluk varmepumpen om sommeren så den ikke giver sig til at køle. Opvarmning af huset koster knaster (og CO2), så tænd tidligst for varmen et par timer før du skal bruge den.

Kompost

Der er kompostbeholdere bag fælleshuset og ved gavlen af det nordlige skraldeskur. Disse kan benyttes til utilberedt grønt, undtagen citrusfrugter. Hvis de er fyldte skal komposten i stedet i den almindelige renovation. Man må gerne tage færdigkomposteret jord til sine krukker osv.

Skur

Det fællesredskabsskur er ved siden af det sydlige skraldeskur. Koden til låsen er xxxx (udsendt på email).  Det er tilladt at låne redskaber derfra, men husk at sætte dem tilbage med det samme efter brug.  Der er ikke tilladt at bruge fællesskuret til privat opbevaring. Hjælp til med holde orden derovre.

Kajakskuret er bygget af kajaklauget. Snak med Rasmus 22B, hvis du gerne vil en kajak derind.  Hvis man er heldig kan man sikkert også få lov at prøve en tur.

 

Grill

Den store Carbon Diablo er til fri afbenyttelse. Pas på den er tung. Rengør efter brug, hvis den trænger.

De fælles blomsterkasser / højbede

Beplantningen af blomsterkasserne styres anarkistisk af dem der har lyst og synes at de har grønne fingre. Eventuelt udbytte er fælles, men høst det med måde, specielt hvis du ikke selv har plantet dem. 

Græsslåning og snerydning

Vi skiftes til at slå græs (med den fede havetraktor) og skovle sne (med de flotte sneskovle…). Grundejerforeningen rundsender og runddeler et skema hvert år hvor der står hvornår man har en tjans.  OBS: Børn må ikke køre havetraktoren alene, selvom det er megasjovt. Det er simpelthen for farligt. 

Elektronisk kommunikation

Vildrose har en række mailinglister. Alle hos @googlegroups.com. Dem bruger vil til al vildrose-relevant kommunikation.

  • vildrosen@  Liste for alle beboere i hele vildrosen. Det er her det meste kommunikation foregår. Det er vigtigt at alle er med på denne. Anmod om medlemskab.
  • vildrose1@ Liste for beboere i AB Vildrose 1
  • …..

Vi har også en facebook-gruppe

 

Sydhavnens nyeste oase