V2 Køb og salg

For at få tilbudt en Billig Bolig, skal følgende kriterier jf. vedtægterne være opfyldt:

  • Husstandsstørrelse (antal voksne) må maks udgøre 2 personer
  • Husstandsindkomst (2 voksne) må maks udgøre kr. 700.000 i 2005 kroner/ jævnfør konceptet for Billige Boliger. Summen af personlig indkomst og kapitalindkomst opgjort efter reglerne i Boligstøttelovgivningen.
  • Husstandsformue (2 voksne) må maks udgøre kr. 700.000 i 2005 kroner/ jævnfør konceptet for Billige Boliger. Summen af formuegruppe 1 og 2 opgjort efter reglerne i Boligstøttelovgivningen.
  • Husstandsindkomst (1 voksen) må maks udgøre kr. 350.000 i 2005 kroner/ jævnfør konceptet for Billige Boliger. Summen af personlig indkomst og kapitalindkomst opgjort efter reglerne i Boligstøttelovgivningen.
  • Husstandsformue (1 voksen) må maks udgøre kr. 350.000 i 2005 kroner/ jævnfør konceptet for Billige Boliger. Summen af personlig indkomst og kapitalindkomst opgjort efter reglerne i Boligstøttelovgivningen.
  • Beskæftigelsesstatus: Minimum en voksen person i husstanden skal have fuldtidsbeskæftigelse i Københavns Kommune eller være tilmeldt en SU-berettiget uddannelsesinstitution i København, Frederiksberg, Tårnby, Dragør, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, Herlev, Glostrup, Ballerup, Vallensbæk, Albertslund, Ishøj, Høje Taastrup, Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Hørsholm, Fredensborg, Helsingør, Furesø, Allerød, Hillerød, Gribskov, Egedal, Frederikssund, Frederiksværk-Hundested, Solrød, Greve, Roskilde, Køge og Lejre.

Ved overdragelse af en Billig Bolig gælder nedenstående procedure jf. vedtægterne vedtaget på ordinær generalforsamling 30/5 2013:

§ 13.

Overdragelse

13.1    Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, er han berettiget til at overdrage sin andel efter reglerne i § 13.2 til en anden, som opfylder betingelserne i §.3.5, der bebor eller samtidig med overdragelsen flytter ind i boligen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver, og bestyrelsen kan nægte godkendelse, såfremt væsentlige hensyn til andelsboligforeningen taler for et afslag. Bestyrelsen kan ved sit skøn lægge vægt på ansøgers husstand, og på ansøgers mulighed og holdning til deltagelse i det nødvendige fællesskab. Nægtes godkendelse, skal en skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget skriftlig meddelelse om, hvem der indstilles.

13.2    Fortrinsret til at overtage andel og bolig skal gives i nedenstående rækkefølge:

Den interne venteliste
Andelshavere i Vildrose II, eller lejere der minimum 2 år har beboet en lejlighed i Vildrose II, kan indtegnes på den interne venteliste, således at den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede.

 Venteliste for andelsforeningen A/B Vildrose I 
Andelshavere i A/B Vildrose I kan opskrives på ventelisten med én opskrivningsret pr. husstand. Den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Fraflytter andelshaveren foreningen slettes vedkommende fra ventelisten.

 Venteliste for andelsforeningen A/B Vildrose lI
Andelshavere i A/B Vildrose II kan opskrive én person/familie på ventelisten. Der tildeles én opskrivningsret pr. husstand. Den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede. Fraflytter andelshaveren foreningen slettes den person/familie som andelshaveren har skrevet op på ventelisten.

Ekstern venteliste
Opskrivning foregår via sitet www.vildrose.dk. 
Den, der først er indtegnet på ventelisten går forud for de senere indtegnede.

Andre
Andre, der indstilles af den fraflyttende andelshaver. Den fraflyttende andelshaver har ret til selv at finde en køber, hvis bestyrelsen ikke har fundet en køber inden en måned efter at den fraflyttende andelshaver skriftligt har meddelt bestyrelsen, at vedkommende ønsker at sælge sin andel i foreningen.

Tab af plads på venteliste
Enhver der to gange har takket nej til at overtage andel og bolig i A/B Vildrose II mister sin plads på ventelisten.

13.3    Den eksterne venteliste, jf. denne paragrafs stk. 2, litra B er til enhver tid offentlig tilgængelig på Internettet.

Køberkartotek

Dette er en side på hjemmesiden, hvor alle kan skrive sig op på en liste. Hvis en bolig ikke er afsat på en af ventelisterne kan køberkartoteket anvendes til at søge boligen solgt.

Sydhavnens nyeste oase